PAINTINGS   SKETCHBOOK   PHOTO-GALLERY   EXPO   ARTICOLE   ABOUT   VIDEO   CONTACT

[ Articole Buzu ]

Ana Stefania Andronic: „Narațiune și Metaforă” - o prezentare critică de Iolanda Malamen, în „Luceafărul de dimineață” 824 citiri
Ana Ștefania Andronic este un tânăr artist cu un imaginar inepuizabil, greu de clasificat, care poartă ludicul formelor și pe cel al logosului, într-un spațiu al magiei plutitoare. Fastul oniric, cu sonurile și reverberările întoarcerii în timp, senzațiile, aromele și candorile plăsmuind metafore sunt prezente peste tot, gravând, uneori inefabil, alteori cu un lirism inchietant, o lume care funcționează după legile unei scenografii proprii.

Elementele care compun această lume fabuloasă au pentru artistă două căi diferite de agregare a realului: una limitată la fastul detalierii și alta compulsivă, a plutirilor narative. Amândouă arată un artist înzestrat cu capacitatea de-a percepe lumea ca pe un joc fără sfârșit de histrionisme încântătoare și de cifruri într-o continuă ebuliție scripturală. Imaginarul a devenit un itinerariu mundan și celest; personajele, obiectele, vegetalul, peisajele, suferă parcă de un impas temporal. Au fost extrase din memoria culturală și acum sunt redate fie într-o stază a așteptării, fie într-o desăvârșire a urcușurilor și a încântărilor. Poveștile se întrepătrund, iar pendularea între experiențe culturale și revelația și exacerbarea visului are vraja unei pelicule de film rulată fără oprire. Gnomi, spiriduși, omuleți exratereștri par a bântui plini de energie, înhămați la spectacolul vieții și al deșertăciunii, universul. Un univers pe care Ana Ștefania Andronic îl scrie inconfundabil, în volume desenate cu simplitate duios-minimalistă și cromatică păstoasă, în compoziții de un lirism tonic. Animale cu trup șubred, incert, fragilizat, nori intersectându-se cu obiecte casnice, fragmente de aștri, veșminte, obiecte magice, pești, ape, zăpezi, copaci, construcții cu excrescențe vegetale, pe toate artista le veghează, armonizându-le.

Parfumul unei rodii o trimite pe artistă cu gândul la capodopera lui Tarkovsky Andrei Rubliov. Asfel, miticul fruct devine într-o suită de lucrări, DiaFonii, un personaj confesiv, purtător de simbolistică spirituală, cu o genetică profund culturală.

Absolventă a Universității Naționale de Artă, Secția Grafică, îndrumător Mircia Dumitrescu, începând din 2010, artista a expus lucrări în galerii de prestigiu din țară și din străinătate, bucurându-se de aprecierile publicului și criticilor. A fost, de asemenea, prezentă la experimente artistice din Germania și din România, la târguri de artă, a realizat comenzi de artă decorativă pentru sedii de instituții și pentru primul CineCafe (Senso). La ArtSafari (București, 2014), a expus cu brio câteva lucrări. Tot din 2014 este membră a U.A.P., Secția Grafică.

Decorativismul experimentat în ultimul timp, cu torentul lui vegetal de forme și de cromatici, arată că „traumele" narațiunii au nevoie, din când în când, de o nouă gestică invazivă a imaginarului.

Am revăzut-o pe Ana Ștefania Andronic în atelierul ei din inima Bucureștiului, acolo unde pregătește în acest început de an două expoziții care vor fi, cu siguranță, primite cu mare interes de public și critică.

Iolanda Malamen

Revista LUCEAFARUL DE DIMINEAȚĂ" (nr.2 (1080) 2017)

miercuri, mai 10, 2017 Imprima